Regulamin


Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych znajdujących się na nośnikach pamięci w serwisowanym sprzęcie


Klient zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie kopii zapasowej danych znajdujących się na dyskach twardych


Wykonanie kopii zapasowej danych (jeśli istnieje techniczna możliwość) przez serwis jest dodatkowo płatne 40 PLN


Serwis nie ingeruje w prywatne dane użytkownika zgromadzone na nośnikach pamięci, za wyjątkiem ich archiwizacji lub odzyskiwania na potrzeby klienta


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oraz działanie oprogramowania zainstalowanego na komputerze przez użytkownika


Serwis nie świadczy usługi konserwacji i instalacji nielegalnego oprogramowania. Klient zobligowany jest do potwierdzenia legalności oprogramowania (naklejka licencyjna w wersji OEM, klucz produktu umieszczony na opakowaniu w wersji BOX)

Serwis nie posiada sztywnego cennika usług. Ceny dopasowywane są indywidualnie do potrzeb klienta lub rozległości uszkodzenia


Serwis udziela GWARANCJI na wykonaną usługę


Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji na wykonana usługę w terminie 14 dni, od daty odebrania sprzętu


Serwis ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji – w przypadku bezzasadnej reklamacji klient zobowiązany jest uiścić opłatę za testowanie sprzętu w wysokości 50 PLN


Serwis zastrzega sobie prawo do utylizacji (za pomocą firmy zewnętrznej) uszkodzonych elementów i podzespołów, chyba że zleceniodawca wyrazi chęć ich zatrzymania bezpośrednio przed dokonaniem naprawy


Sprzęt pozostawiony przez klienta, który nie zostanie odebrany w terminie 60 dni od daty pozostawienia, przechodzi na własność serwisu


Diagnoza uszkodzenia jest bezpłatna w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na naprawę.

Jeśli klient nie wyraża zgody na naprę wtedy koszt ekspertyzy wynosi od 10 do 50 PLN w zależności od diagnozowanego urządzenia


Czas naprawy ustalany jest indywidualnie z klientem (zazwyczaj jest to 24 godziny) i może się wydłużyć w przypadku konieczności sprowadzenie podzespołów

Zgłaszając chęć zdjęcia simlocka robisz to na własną odpowiedzialność.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie telefonu po zdjęciu blokady

Copyright by RidRiddick 2012